Wat is arbeidsuitbuiting?

We spreken van arbeidsuitbuiting als werkgevers de inkomsten van hun werknemers afnemen en/of hen onder mensonterende omstandigheden laten werken. Arbeidsuitbuiting is meer dan slecht werkgeverschap. Het gaat om ernstige en onmenselijke situaties op de werkvloer, waarbij sprake is van dwang, geweld, chantage en misleiding.

Arbeidsuitbuiting komt in bijna alle branches voor. En het kan vlak onder uw neus gebeuren. Slachtoffers zijn vaak niet bij machte om zelf iets aan hun situatie te veranderen. Door een taalbarrière, omdat ze hun rechten niet kennen of omdat ze onder druk staan van hun uitbuiters. Uw hulp is daarom hard nodig.

Vermoedt u dat iemand slachtoffer is van arbeidsuitbuiting, meld het dan direct. Ook bij twijfel, u kunt hiermee iemands leven redden.

Klik hier voor meer informatie over arbeidsuitbuiting op de website van Wegwijzer Mensenhandel.

Direct melding maken

  1. Is de persoon in direct gevaar? Bel dan 112
  2. Wilt u anoniem melding maken? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000 of meld online
  3. In alle overige gevallen. Bel Inspectie SZW: 0800 - 51 51