Partners

 • CoMensha
  CoMensha is het Landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel. Het verbeteren van de positie van slachtoffers van mensenhandel staat hierbij centraal. Ze is de verbindende partner in de ketensamenwerking tegen mensenhandel. Heb je vermoedens van mensenhandel, wil je advies en of kennis hierover maar ook specifiek over arbeidsuitbuiting? Neem online contact op met de Helpdesk van CoMensha of bel naar 033 - 44 81 186.
 • Inspectie SZW
  Specifieke informatie over arbeidsuitbuiting vindt u op de website van Inspectie SZW of bel 0800 - 51 51.
 • Rijksoverheid
  Meer informatie over arbeidsuitbuiting vindt u op de portal mensenhandel van de Rijksoverheid.
 • Fairwork
  Stichting FairWork wil moderne slavernij in Nederland voorkomen en bestrijden, de slachtoffers zichtbaar maken en ondersteunen. FairWork fungeert als een ontwikkelcentrum voor campagnes, trainingen en kennis op het gebied van signalering en begeleiding van slachtoffers van arbeidsuitbuiting.
 • Meld Misdaad Anoniem
  Het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige criminaliteit en misdaad.
  Dit kan online of via telefoonnummer : 0800-7000.