Over deze site

Deze website is geïnitieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voorziet in de informatie over het melden van Arbeidsuitbuiting. Wil je een vraag stellen, kijk dan onder Contact.

Auteursrecht

Het auteursrecht van teksten en afbeeldingen op deze website wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitdrukkelijk voorbehouden, mede voor auteursrechthebbende derden.

Tekst

Onder voorwaarde dat (een link naar) de bron wordt vermeld, mogen onderdelen van de inhoud van deze site worden overgenomen.

Foto’s

Op alle foto’s op deze website berust auteursrecht. De foto’s mogen daarom niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende worden gedownload, gebruikt en gereproduceerd.

Toegankelijkheid

Bij de realisatie van de website besteedt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel is alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Een van de instrumenten om toegankelijkheid en bouwkwaliteit te bereiken, is het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, bouwkwaliteit, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.